Browsing by Author Yujie

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2012"Downstream Effect" of Winter Snow Cover over the Eastern Tibetan Plateau on Climate Anomalies in East AsiaXu; Xiangde(#)(); Guo; Jibing; Koike; Toshio; Liu; Yujie; Shi; Xiaohui; Zhu; Fucheng; Zhang; Shengjun
2014A Functional Polymorphism in the Promoter Region of MicroRNA-146a Is Associated with the Risk of Alzheimer Disease and the Rate of Cognitive Decline in PatientsCui; Lili; Li; You; Ma; Guoda; Wang; Yan; Cai; Yujie; Liu; Shengyuan; Chen; Yanyan; Li; Jia; Xie; Yuliu; Liu; Gen; Zhao; Bin(); Li; Keshen
2015Attenuation of allograft rejection by intragraft inhibition of class II transcativator in high responder rat liver transplantation.Liu; Gang(#); He; Xianghui; Lu; Ning; Qiu; Yujie; Wang; Hao()
2015Cadmium (Cd) Localization in Tissues of Cotton (Gossypium hirsutum L.), and Its Phytoremediation Potential for Cd-Contaminated Soils.Chen; Zhifan(#)(); Zhao; Ye; Fan; Lidong; Xing; Liteng; Yang; Yujie
2015Connection between the conformation and emission properties of poly[2-methoxy-5-(2′-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene] single molecules during thermal annealingOu; Jiemei; Yang; Yuzhao; Lin; Wensheng; Yuan; Zhongke; Gan; Lin; Lin; Xiaofeng; Chen; Xudong; Chen; Yujie
2015Design, synthesis, and biological activity of phenyl-pyrazole derivatives as BCR-ABL kinase inhibitorsHu; Liming(#)(); Zheng; Yuyan; Li; Zhipeng; Wang; Yujie; Lv; Yongjuan; Qin; Xuemei; Zeng; Chengchu
2015Detection of Epistatic and Gene-Environment Interactions Underlying Three Quality Traits in Rice Using High-Throughput Genome-Wide DataXu; Haiming(#); Jiang; Beibei; Cao; Yujie; Zhang; Yingxin; Zhan; Xiaodeng; Shen; Xihong; Cheng; Shihua; Lou; Xiangyang(); Cao; Liyong
2015Dissecting Genetic Architecture Underlying Seed Traits in Multiple EnvironmentsQi; Ting(#); Cao; Yujie; Cao; Liyong; Gao; Yongming; Zhu; Shuijin; Lou; Xiangyang; Xu; Haiming()
2014Effects of internalized gold nanoparticles with respect to cytotoxicity and invasion activity in lung cancer cells.Liu; Zhengxia; Wu; Yucheng; Guo; Zhirui; Liu; Ying; Shen; Yujie; Zhou; Ping; Lu; Xiang
2014Effects of nitrogen addition on growth and photosynthetic characteristics of Acer truncatum seedlingsGuo; Xiao; Wang; Renqing; Chang; Ruiying; Liang; Xiaoqin; Wang; Chengdong; Luo; Yujie; Yuan; Yifu; Guo; Weihua()
2014Exploring and Exploiting Dynamic Noncovalent Chemistry for Effective Surface Modification of Nanoscale Metal-Organic FrameworksLiu; Shuo(#); Zhai; Linxiang; Li; Chunxiang; Li; Yujie; Guo; Xiangqun; Zhao; Yibing; Wu; Chuanliu()
2015Expression of costimulatory molecule B7-H3 and its prognostic implications in human acute leukemia.Hu; Yixin(#); Lv; Xin; Wu; Yujie; Xu; Ji; Wang; Lingling; Chen; Weifeng; Zhang; Wei; Li; Jianyong; Zhang; Sujiang; Qiu; Hongxia
2016Hyperuricemia induces hypertension through activation of renal epithelial sodium channel (ENaC).Xu; Weifeng(#); Huang; Yujie; Li; Lei; Sun; Zhen; Shen; Yachen; Xing; Jing; Li; Min; Su; Dongming; Liang; Xiubin()
2014Increased nitrogen deposition alleviated the competitive effects of the introduced invasive plant Robinia pseudoacacia on the native tree Quercus acutissimaLuo; Yujie; Guo; Weihua; Yuan; Yifu; Liu; Jian; Du; Ning; Wang; Renqing()
2015Multivalent peptides displayed on OEGMA-based copolymers for the modulation of protein-protein interactionsLi; Yujie; Li; Tao; Wang; Jinghui; Bao; Xiaojia; Zhao; Yibing; Wu; Chuanliu()
2015One-step synthesis of an urchin-like sulfur/polyaniline nano-composite as a promising cathode material for high-capacity rechargeable lithium–sulfur batteriesLu; Qi(#); Gao; Hong; Yao; Yujie; Liu; Nianjiang; Wang; Xianhong(); Wang; Fosong
2016Study on the pharmacokinetic profiles of corynoline and its potential interaction in traditional Chinese medicine formula Shuanghua Baihe tablets in rats by LC-MS/MSLiu; Ruijuan(#); Gu; Pan; Wang; Lei; Cheng; Minlu; Wu; Yao; Zheng; Lu; Liu; Yujie; Ding; Li()
2014The Functional Polymorphisms of miR-146a Are Associated with Susceptibility to Severe Sepsis in the Chinese PopulationShao; Yiming; Li; Jia; Cai; Yujie; Xie; Yuliu; Ma; Guoda; Li; You; Chen; Yanyan; Liu; Gen; Zhao; Bin; Cui; Lili; Li; Keshen
2013Three-Stage Decomposition Modeling for Quality of Gas-Phase Polyethylene Process Based on Adaptive Hinging Hyperplanes and Impulse Response TemplateWei; Yujie; Jiang; Yongheng; Yang; Fan; Huang; Dexian()
2016Which one is more attractive to traveler, taxi or tailored taxi? An empirical study in ChinaZhang; Yujie; <b>Guo; Hongwei</b>(); Li; Cheng; Wang; Wuhong(); Jiang; Xiaobei; Liu; Yang