Browsing by Author Yun Lin

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Mixing Matrix Estimation Algorithm for Underdetermined Blind Source SeparationYibing Li(#); Wei Nie; Fang Ye(); Yun Lin
2014A novel assembling complex of hydrobobic phthalocyanine-cyclodextrin: preparation, characterization, molecular modeling, and in vitro activityShan Lu; Yanjie Ma; Hongyun Xuan; Ao Wang; Bo Zhao; Xiaodong Li; Jiahong Zhou; Yun Lin; Lin zhou; Shaohua Wei
2015An Efficient Combination Method of Conflict EvidencesYibing Li(#); Jie Chen; Yun Lin
2014Charge dependent photodynamic activity of alanine based zinc phthalocyaninesAo Wang; Yejing Li; Lin Zhou; Linxin Yuan; Shan Lu; Yun Lin; Jiahong Zhou; Shaohua Wei
2014Effects of protonation degree on photodynamic activity of zinc phthalocyanine substituted with 1,2-diethylaminoAo Wang; Yanjie Ma; Yi Wang; Shan Lu; Yun Lin; Jiahong Zhou; Lin Zhou; Shaohua Wei
2013Effects of Reynolds number on the performance of a high pressure-ratio turbocharger compressorXinQian Zheng; Yun Lin; BinLin Gan; WeiLin Zhuge; YangJun Zhang
2013Emission inventory of carbonaceous pollutants from biomass burning in the Pearl River Delta Region, ChinaYisheng Zhang; Min Shao; Yun Lin; Shengji Luan; Ning Mao; Wentai Chen; Ming Wang
2015Experimental study on fracture toughness of high-strength construction steel and its butt weldYuanqing Wang; Xiyue Liu; Yun Lin; Yongjiu Shi
2014Experimental study on mechanical properties and toughness of Q460C high-strength steel and its butt welded joint at low temperatureXiyue Liu; Yuanqing Wang; Liang Zong; Yun Lin; Yongjiu Shi
2014The New Mathematical Model of Motion Compensation for Stepped-Frequency Radar SignalYun Lin; Xiaochun Xu; Jinfeng Pang; Bin Li; Ruolin Zhou
2003A novel anti-CD146 monoclonal antibody, AA98, inhibits angiogenesis and tumor growthXiyun Yan; Yun Lin; Dongling Yang; Yi Shen; Mei Yuan; Zhiqiang Zhang; Peiyu Li; Hongtian Xia; Li Li; Dandan Luo; Qin Liu; Karlheinz Mann; Bernhard L. Bader
2014Preparation and Application of CABaSO4-CR Composite Gel Ball in Cationic Dye Wastewater TreatmentDaimei Yu; Yun Lin; Yimin Zhang; Wenjuan Zhou; Danhua Zhao(); Xiaojun Liu; Yinghong Wu
2015Protonation salt derivative with heavy-atom effect on phthalocyanine for enhanced in vitro photodynamic therapyXianglan Chen; Yejing Li; Ao Wang; Lin Zhou; Shan Lu; Jiahong Zhou; Yun Lin; Shaohua Wei
2015Resistive switching properties in CdZnTe filmsGangqiang Zha; Yun Lin; Dongmei Zeng; Tingting Tan; Wanqi Jie
2015Resistive switching properties in CdZnTe films<strong>Gangqiang Zha</strong>; Yun Lin; Dongmei Zeng; Tingting Tan; Wanqi Jie
2006Suppression of Human Hepatoma Growth in vivo by a Monoclonal Antibody Against a Mr 45,000 ProteinYun Lin; Jing Feng; Dongling Yang; Yi Shen; Xiyun Yan
2015The influences of the number of the ammonium groups and their arrangement manner on the photophysical properties of the quaternized zinc phthalocyaninesLiu Zhang; Ao Wang; Shan Lu; Lin Zhou; Jiahong Zhou; Yun Lin; Shaohua Wei
2013Transition metal free oxidative esterification of alcohols with tolueneLiu Lianghui; Yun Lin; Wang Zikuan; Fu Xuefeng