Browsing by Author Zhang Hui

Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A discrete element study on upheaval ratcheting behavior of pipelines buried in sandYu Long; Zhang Hui; Liu Jun
2015A discrete element study on upheaval ratcheting behavior of pipelines buried in sandYu Long; Zhang Hui; Liu Jun
2014A Job Scheduling Policy based on the Job-classification and Dynamic Replica MechanismQiang Yan; Li Yue; Wei Wei; Pei Bo; Zhao Juanjuan; Zhang Hui
2014A method of fuzzy ontology merging based on fuzzy concept lattice gluingLi Guanyu(#)(); Wang Yuangang; Zhang Hui
2015A novel variable order Markov model based wireless service prediction algorithm with user similarityChen Juan; Zhang Hui
2012A simple method to synthesize modified Fe3O4 for the removal of organic pollutants on water surfaceZhu Ling; Li Chuanhao; Wang Juan; Zhang Hui; Zhang Jian; Shen, Yuhua; Li Cun; Wang Cuiping; Xie Anjian
2014A three-dimensional elastic macroscopic graphene network for thermal management applicationHuang Haining; Bi Hui; Zhou Mi; Xu Feng; Lin Tianquan; Liu Fengxin; Zhang Lingyan; Zhang Hui; Huang Fuqiang
2015A two-dimensional Apriori based user behavior prediction algorithm in mobile social environmentWang Min; Zhang Hui
2015A two-dimensional Apriori based user behavior prediction algorithm in mobile social environmentWang Min; Zhang Hui
2015Anthropogenic Pb input into Bohai Bay, China: Evidence from stable Pbisotopic compositions in sedimentsHu Ningjing; Huang Peng; Zhang Hui; Zhu Aimei; Liu Jihua; Zhang Jun; He Lianhua
2014Bifurcations Analysis of the Hardening Duffing Isolation SystemZhang Hui; Lou Jingjun; Tang Yuanzhang; Zhu Shijian
2014Bifurcations Analysis of the Hardening Duffing Isolation SystemZhang Hui; Lou Jingjun; Tang Yuanzhang; Zhu Shijian
2015Carbon microtube/graphene hybrid structures for thermal management applicationsBi Hui; Huang Haining; Xu Feng; Lin Tianquan; Zhang Hui; Huang Fuqiang
2012Catalytic combustion of chlorobenzene on the Ln modified Co/HMSZhao Wei; Cheng Jie; Wang Lina; Chu Jinlong; Qu Jinkui; Liu Yahui; Li Shaohua; Zhang Hui; Wang Jianchong; Hao Zhengping; Qi Tao
2013Contribution of fibronectin-binding protein to pathogenesis of Streptococcus equi ssp zooepidemicusYi Li; Wang Yang; Ma Zhe; Zhang Hui; Li Yue; Zheng Junxi; Yang Yongchun; Lu Chengping; Fan Hongjie
2015Cu(II) and Ni(Ii) complexes with 5,-5'-bis(2-acylphenyl)diazo-dipyrromethane:synthesis, structures and propertiesZhang Hui; Chen Jin-Huan; Yin Zhen-Ming
2015Dehydroxymethylepoxyquinomicinselectively ablates T-CAEBV cells.Zhang Hui; Yang Wentao; Wang Zhao; Yao Chunmei; Wang Xiaofang; Tian Zhiqing; Jin Yingying; Wang Linlin; Chen Tongxin
2016Design and construction of three-dimensional CuO/polyaniline/rGO ternary hierarchical architectures for high performance supercapacitorsZhu Sheng(#); Wu Mi; Ge Mei-Hong; Zhang Hui; Li Shi-Kuo(); Li Chuan-Hao()
2015Detoxification of Jatropha curcas oil by ultraviolet irradiation combined with ethanol washingXiao Jianhui; Miao Xin; Zhang Hui; Niu Liya
2015Detoxification of Jatropha curcas oil by ultraviolet irradiation combined with ethanol washingXiao Jianhui(#); Miao Xin; Zhang Hui; Niu Liya()