Browsing by Author Zhe Chen, Peng Zhang, Dong Chen,Yi Wu, Mingliang