Browsing by Author Zhe Wang

Showing results 1 to 20 of 112  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A comprehensive study on the synthesis and paramagnetic properties of PEG-coated Fe3O4 nanoparticlesJinghai Yang; Ping Zou; Lili Yang; Jian Cao; Yunfei Sun; Donglai Han; Shuo Yang; Zhe Wang; Gang Chen; Bingji Wang; Xiangwang Kong
2014A new proteasome inhibitorYSY01A induced autophagy in PC3M cellsZhe Wang; Xia Yuan; Zemei Ge; Fuxiang Ran; Jun Wu; Runtao Li; Jingrong Cui
2016Affinity Preserving Quantization forHashing: A Vector Quantization Approach to LearningCompact Binary CodesZhe Wang; Ling-Yu Duan
2016Affinity Preserving Quantization forHashing: A Vector Quantization Approach to LearningCompact Binary CodesZhe Wang; Ling-Yu Duan
2015An other-race effect for configural and featural processing of faces: upper and lower face regions play different rolesZhe Wang; Paul C. Quinn; James W. Tanaka; Xiaoyang Yu; 孙宇浩; JIangang Liu; Olivier Pascalis; Liezhong Ge; Kang Lee
2016Analysis of developmental characteristics and factors of fractures in Lower Cambrian marine shale reservoirs: A case study of Niutitang formation in Cen’gong block, southern ChinaRuyue Wang; Wenlong Ding; Yeqian Zhang; Zhe Wang; Xinghua Wang; Jianhua He; Weite Zeng; Peng Dai
2016Analytical expressions for dark soliton solution of a Gross-Pitaevskii equationManjun Ma; Chi Dang; Zhe Wang
2012Applications of Calcium Phosphate Nanoparticles in Porous Hard Tissue Engineering ScaffoldsZhe Wang; Zhurong Tan; Youliang Hong; Fangzhu Qing; Xingdong Zhang
2013Associations of HLA Class I antigen specificities and haplotypes with disease progression in HIV-1-infected Hans in Northern ChinaHui Zhang; Bin Zhao; Xiaoxu Han; Zhe Wang; Baogui Liu; Chunming Lu; Min Zhang; Jing Liu; Ou Chen; Qinghai Hu; Fanming Jiang; Hong Shang
2014Biocompatible Nanogenerators through High Piezoelectric Coefficient 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Nanowires for In-Vivo ApplicationsMiaomiao Yuan; Li Cheng; Qi Xu; Weiwei Wu; Suo Bai; Long Gu; Zhe Wang; Jun Lu; Huanping Li; Yong Qin; Tao Jing; Zhong Lin Wang
2014Biocompatible Nanogenerators through High Piezoelectric Coefficient 0.5Ba(Zr 0.2 Ti 0.8 )O 3 -0.5(Ba 0.7 Ca 0.3 )TiO 3Nanowires for In-Vivo ApplicationsMiaomiao Yuan; Li Cheng; Qi Xu; Weiwei Wu; Suo Bai; Long Gu; Zhe Wang; Jun Lu; Huanping Li; <strong>Yong Qin</strong>; Tao Jing; Zhong Lin Wang
2015Bus-Based Content Downloading for Vehicular Ad Hoc NetworksZhe Wang; Zhangdui Zhong; Minming Ni; Chih-Yung Chang
2015Bus-Based Content Downloading for Vehicular Ad Hoc NetworksZhe Wang; Zhangdui Zhong; Minming Ni; Chih-Yung Chang
2016Capillary force induced phase separation in P3HT: PCBM thin films during selective solvent vapor annealingYi Yuan; Junhui Wu; Mingyuan Gao; Zhe Wang
2015Comparative Proteome of Acetobacter pasteurianus Ab3 During the High Acidity Rice Vinegar FermentationZhe Wang; Ning Znag; Jieyan Shi; Wei Feng; Ye Liu; Xinle Liang
2015Comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupledwith quadrupole time-of-flight mass spectrometry for chemicalconstituents analysis of tripterygium glycosides tabletsLiang Qu(#); Yao Xiao; ZhiXin Jia; Zhe Wang; Caihong Wang; Ting Hu; Caisheng Wu; Jinlan Zhang()
2013Construction of a new continuous proton transport channel through a covalent crosslinking reaction between carboxyl and amino groupsJingmei Xu; Hailong Cheng; Li Ma; Hailan Han; Zhe Wang
2015Construction of proton transport channels on the same polymer chains by covalent crosslinkingHailan Han; Meiyu Liu; Lishuang Xu; Jingmei Xu; Shuang Wang; Hongzhe Ni; Zhe Wang
2015Construction of proton transport channels on the same polymer chains through covalent cross-linkingHailan Han; Meiyu Liu; Lishuang Xu; Jingmei Xu; Shuang Wang; Hongzhe Ni; Zhe Wang
2014Contraction and Revision over DL-Lite TBoxesZhiqiang Zhuang; Zhe Wang; Kewen Wang; <b>Guilin Qi</b>