Browsing by Author Zhen Zhang

Showing results 1 to 20 of 86  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20121,10-Phenanthroline promotes copper complexes into tumor cells and induces apoptosis by inhibiting the proteasome activityZhen Zhang; Caifeng Bi; Sara M. Schmitt; Yuhua Fan; Lili Dong; Jian Zuo; Q. Ping Dou
2015A feature selection method for prediction essential proteinJiancheng Zhong; Jianxin Wang; Wei Peng; Zhen Zhang; Min Li
2014A hybrid process model for EDM based on finite-element method and Gaussian process regression  Wuyi Ming; Guojun Zhang; He Li; Jianwen Guo; Zhen Zhang; Yu Huang; Zhi Chen
2014A macroscopic mechanical model of wire electrode deflection considering temperature increment in MS-WEDM processGuojun Zhang; Zhi Chen; Zhen Zhang; Yu Huang; Wuyi Ming; He Li
2015A novel allele of monoecious (m) locus is responsible for elongated fruit shape and perfect flowers in cucumber (Cucumis sativus L.)Junyi Tan; Qianyi Tao; Huanhuan Niu; Zhen Zhang; Dandan Li; Zhenhui Gong; Yiqun Weng; Zheng Li
2014A Study of Semantic Web Services NetworkZhiyong Feng; Bo Lan; Zhen Zhang; Shizhan Chen
2015A Vikor-Based Approach to Group Decision Making With Uncertain Preference Ordinals and Incomplete Weight InformationZhen Zhang; Chonghui Guo
2014An analysis and optimization of the geometrical inaccuracy in WEDM rough corner cuttingZhi Chen; Yu Huang; Zhen Zhang; He Li; Wu yi Ming; Guojun Zhang
2015Analysis and simulation of entirely saturated unilateral laser spot tails in BCCDZhen Zhang; Menglian Zhou; Deyan Cheng; Jianmin Zhang
2013Analysis in early stage triple-negative breast cancer treated with mastectomy without adjuvant radiotherapy: Patterns of failure and prognostic factorsXingxing Chen; Xiaoli Yu; Jiayi Chen; Zhen Zhang; Jeffrey Tuan; Zhimin Shao; Xiaomao Guo; Yan Feng
2013Analysis of the 3' Variable Region of Cytotoxin-Associated Gene A (cagA) in Helicobacter pylori Isolates in ChinaBoqing Li; Donglong Du; Wanju Sun; Qizhi Cao; Zhen Zhang; Zhenzhen Du
2012Biosorption of copper(II) from aqueous solutions using volcanic rock matrix-immobilized Pseudomonas putida cells with surface-displayed cyanobacterial metallothioneinsHong Ni; Zhe Xiong; Ting Ye; Zhen Zhang; Xiaofeng Ma; Lin Li
2014Broadband and omnidirectional antireflection of Si nanocone structures cladded by SiN film for Si thin film solar cellsYanyan Wang; Biao Shao; Zhen Zhang; Lanjian Zhuge; Xuemei Wu; Ruiying Zhang
2011CaMKII is involved in cadmium activation of MAPK and mTOR pathways leading to neuronal cell deathSujuan Chen; Yijiao Xu; Baoshan Xu; Min Guo; Zhen Zhang; Lei Liu; Hongwei Ma; Zi Chen; Yan Luo; Shile Huang; Long Chen
2014Carbon disulfide induces rat testicular injury via mitochondrial apoptotic pathwayYinsheng Guo; Wei Wang; Yu Dong; Zhen Zhang; Yijun Zhou; Guoyuan Chen
2015Chemical dealloying synthesis of porous silicon anchored by in situ generated graphene sheets as anode material for lithium-ion batteriesJinkui Feng; Zhen Zhang; Lijie Ci; Wei Zhai; Qing Ai; Shenglin Xiong
2013Comparative Proteomic Analysis of Helicobacter pylori Strains Isolated from Chinese PatientsBoqing Li; Wanju Sun; Lihua He; Hong Jiang; Zhen Zhang; Donglong Du; Jianzhong Zhang
2015Conditional probability of survival in patients with biliary atresia after Kasai portoenterostomy: a Chinese population-based studyGuoliang Qiao; Long Li; Wei Cheng; Zhen Zhang; Juntao Ge; Chen Wang
2013Constraining the symmetry energy at subsaturation densities using isotope binding energy difference and neutron skin thicknessZhen Zhang; Lie-Wen Chen
2013Construction of Network Error Correction Codes in Packet NetworksXuan Guang; Fang-Wei Fu; Zhen Zhang