Browsing by Author Zheng Han

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe sample pretreatment and liquid chromatography with tandem massspectrometry method for the simultaneous quantification of 33 mycotoxins in Lentinula edodesZheng Han; Zhihong Feng; Wen Shi; Zhihui Zhao; Yongjiang Wu; Aibo Wu
2015A reliable liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of multiple mycotoxins in fresh fish and dried seafoods.Wenshuo Sun; Zheng Han; Aerts Johan; Dongxia Nie; Mengtong Jin; Wen Shi; Zhiyong Zhao; Sarah De Saeger; Yong Zhao; Aibo Wu
2015A reliable liquid chromatography–tandem mass spectrometry methodfor simultaneous determination of multiple mycotoxins in fresh fishand dried seafoodsWenshuo Sun; Zheng Han; Johan Aerts; Dongxia Nie; Mengtong Jin; Wen Shi; Zhiyong Zhao; Sarah De Saeger; Yong Zhao; Aibo Wu
2015An electrochemical sensor based on reduced graphene oxide and copper sulfide hollow nanospheresSuiping Wang; Zheng Han; Yafei Li; Renfu Peng; Bo Feng
2014Cumulative health risk assessment of co-occurring mycotoxins of deoxynivalenol and its acetyl derivatives in wheat and maize: Case study, Shanghai, ChinaZheng Han; Dongxia Nie; Emmanuel Njumbe Ediage; Xianli Yang; Jianhua Wang; Bo Chen; Shuguang Li; Stephen L.W. On; Sarah De Saeger; Aibo Wu
2014Cumulative health risk assessment of co-occurring mycotoxins of deoxynivalenol and its acetyl derivatives in wheat and maize: Case study, Shanghai, ChinaZheng Han; Dongxia Nie; Emmanuel Njumbe Ediage; Xianli Yang; Jianhua Wang; Bo Chen; Shuguang Li; Stephen L. W. On; Sarah De Saeger; Aibo Wu
2015Multi-walled carbon nanotubes as solid-phase extraction sorbents for simultaneous determination of type A trichothecenes in maize, wheat and rice by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometryMaofeng Dong; Wenshuai Si; Keqiu Jiang; Dongxia Nie; Yongjiang Wu; Zhihui Zhao; Sarah De Saeger; Zheng Han
2015Numerical Simulation of Debris-flow Behavior Incorporating a Dynamic Method for Estimating the EntrainmentZheng Han; Guangqi Chen; Yange Li; Chuan Tang; Linrong Xu; Yi He; Xun Huang; Wei Wang