Browsing by Author Zheng Li

Showing results 1 to 20 of 79  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20152-Hydroxylation of 1,3-Diketones with Atmospheric OxygenZheng Li; Tianpeng Li; Jiasheng Li; Lili He; Xianggui Jia; Jingya Yang
2014A dual emission fluorescent probe enables simultaneous detection of glutathione and cysteine/homocysteineXiaofeng Yang; Qian Huang; Yaogang Zhong; Zheng Li; Hua Li; Mark Lowry; Jorge O. Escobedo,; Robert M. Strongin
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2015A novel allele of monoecious (m) locus is responsible for elongated fruit shape and perfect flowers in cucumber (Cucumis sativus L.)Junyi Tan; Qianyi Tao; Huanhuan Niu; Zhen Zhang; Dandan Li; Zhenhui Gong; Yiqun Weng; Zheng Li
2015A novel superposed waveform method for damage detection of compositelaminatesKan Feng; Zheng Li
2015Acetylproteomic Analysis Reveals Functional Implications of Lysine Acetylation in Human Spermatozoa (sperm)Heguo Yu; Hua Diao; Chunmei Wang; Yan Lin; Fudong Yu; Hui Lu; Wei Xu; Zheng Li; Huijuan Shi; Shimin Zhao; Yuchuan Zhou; Yonglian Zhanga
2015An improved teaching–learning-based optimization algorithm for solving global optimization problemDebao Chen; Feng Zou; Zheng Li; Jiangtao Wang; Suwen Li
2013Analysis of the raw serum peptidomic pattern in glioma patientsZheng Li; Hongmei Lu; Jing Yang; Xi Zeng; Lian Zhao; Hongdong Li; Qianjing Liao; Shuping Peng; Ming Zhou; Minghua Wu; Juanjuan Xiang; Yanjin Wang; Guiyuan Li
2013Atom dynamical dissipation in the laser cavity with quasimodeJiang Wen-Ying; Zhao Zhi-Min; Tian Tian; Zheng Li; Zheng Tai-Yu
-Bacteria immobilized on microporouspolyurethane to enhance campus sewage treatment in constructed wetlandsmicrocosmsYuanyuan Shao; Haiyan Pei; Wenrong Hu; Panpan Meng; Zheng Li; Yang Chen
2015Baicalein suppresses 17-β-estradiol-induced migration, adhesion and invasion of breast cancer cells via the G protein-coupled receptor 30 signaling pathwayDandan Shang; Zheng Li; Zhuxia Zhu; Huamei Chen; Lujun Zhao; Xudong Wang; Yan Chen
-Bioaugmentation in a pilot scale constructed wetland to treat domestic wastewater in summer and autumnHaiyan Pei; Yuanyuan Shao; Christopher Peter Chanway; Wenrong Hu; PanpanMeng; Zheng Li; Yang Chen; Guangxiang Ma
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai; Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; Zuping He
2014Casimir Force in a One-Dimensional Cavity with QuasimodePan Shu-Mei; Tian Tian; Yang Hui; Zheng Tai-Yu; Zhang Xue; Shao Xiao-Qiang; Zheng Li
2012Characterization and expressional analysis of Dleu7 during Xenopus tropicalis embryogenesisXiaolong Zhu; Zheng Li; Dan Jiang; Junfang Zhao; Liquan Huang; Ji Zhang; Xiao Huang
2014Characterization, isolation and culture of mouse and human spermatogonial stem cellsYing Guo; Yanan Hai,; Yuehua Gong; Zheng Li; Zuping He
2015Cluster imaging of multi-brain networks (CIMBN): ageneral framework for hyperscanning and modeling a group of interacting brains.Lian Duan; Rui-Na Dai; Xiang Xiao; Pei-Pei Sun; Zheng Li; Chao-Zhe Zhu
2015Cluster imaging of multi-brain networks(CIMBN):a general framework for hyperscanning and modeling a group of interacting brainsChao-Zhe Zhu; Lian Dua; Rui-Na Dai; Xiang Xiao; Pei-Pei Sun; Zheng Li
2014Conversion of N-benzyloxycarbonylamino- and N-tosylamino-benzyl phenylsulfones by green Strecker reactions to α-aminobenzyl nitriles using potassium hexacyanoferrate(II)Xiaochun Hu; Rongzhi Li; Zheng Li