Browsing by Author Zheng Li

Showing results 1 to 20 of 121  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20152-Hydroxylation of 1,3-Diketones with Atmospheric OxygenZheng Li; Tianpeng Li; Jiasheng Li; Lili He; Xianggui Jia; Jingya Yang
2014A dual emission fluorescent probe enables simultaneous detection of glutathione and cysteine/homocysteineXiaofeng Yang; Qian Huang; Yaogang Zhong; Zheng Li; Hua Li; Mark Lowry; Jorge O. Escobedo,; Robert M. Strongin
2014A dual emission fluorescent probe enables simultaneous detection of glutathione and cysteine/homocysteineXiaofeng Yang(#)(); Qian Huang; Yaogang Zhong; Zheng Li; <b>Hua Li</b>(); Mark Lowry; Jorge O. Escobedo; ; Robert M. Strongin()
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2015A framework for extracting and representing project knowledge contexts using topic models and dynamic knowledge mapsJin Xu; Zheng Li; Shuliang Li; Yanyan Zhang
2016A missense variant in FGD6 confers increased risk of Polypoidal choroidal vasculopathyLulin Huang(#); <b>Houbin Zhang</b>(#); Ching-Yu Cheng; Fen Wen; Pancy O S Tam; Peiquan Zhao; Haoyu Chen; Zheng Li; Lijia Chen; Zhengfu Tai; Kenji Yamashiro; Shaoping Deng; Xianjun Zhu; Weiqi Chen; Cai Li; Fang Lu; Yuanfeng Li; Chui-Ming G. Cheung; Yi Shi; Masahiro Miyake; Yin Lin; Bo Gong; Xiaoqi Liu; Kar-Seng Sim; Jiyun Yang; Keisuke Mori; Xiongzhe Zhang; Peter D. Cackett; Motokazu Tsujikawa; Kohji Nishida; Fang Ha; Shi Ma; He Lin; Jing Chen; Ping Fei; Timothy Y.Y. Lai; Sibo Tang; Augustinus Laude; Satoshi Inoue; Ian Y. Yeo; Yoichi Sakurada; Yu Zhou; Hiroyuki Iijima; Shigeru Honda; Chuntao Lei; Lin Zhang; Hong Zheng; Dan Jiang; Xiong Zhu; Tien-Ying Wong; Chiea-Chuen Khor; Chi-Pui Pang; Nagahisa Yoshimura; Zhenglin Yang()
2015A novel allele of monoecious (m) locus is responsible for elongated fruit shape and perfect flowers in cucumber (Cucumis sativus L.)Junyi Tan; Qianyi Tao; Huanhuan Niu; Zhen Zhang; Dandan Li; Zhenhui Gong; Yiqun Weng; Zheng Li
2015A novel superposed waveform method for damage detection of compositelaminatesKan Feng; Zheng Li
2015Acetylproteomic Analysis Reveals Functional Implications of Lysine Acetylation in Human Spermatozoa (sperm)Heguo Yu; Hua Diao; Chunmei Wang; Yan Lin; Fudong Yu; Hui Lu; Wei Xu; Zheng Li; Huijuan Shi; Shimin Zhao; Yuchuan Zhou; Yonglian Zhanga
2015An improved teaching–learning-based optimization algorithm for solving global optimization problemDebao Chen; Feng Zou; Zheng Li; Jiangtao Wang; Suwen Li
2013Analysis of the raw serum peptidomic pattern in glioma patientsZheng Li; Hongmei Lu; Jing Yang; Xi Zeng; Lian Zhao; Hongdong Li; Qianjing Liao; Shuping Peng; Ming Zhou; Minghua Wu; Juanjuan Xiang; Yanjin Wang; Guiyuan Li
2015Another functional frame-shift polymorphism of DEFB126 (rs11467497) associated with male infertilityShiwei Duan(#)(); Changgeng Shi; Guowu Chen; Ju-fen Zheng; Bin Wu; Hua Diao; Lindan Ji; Yihua Gu; Aijie Xin; Yancheng Wu; Weijin Zhou; Maohua Miao; Limin Xu; Zheng Li; Yao Yuan; Peng Wang; Huijuan Shi()
2013Atom dynamical dissipation in the laser cavity with quasimodeJiang Wen-Ying; Zhao Zhi-Min; Tian Tian; Zheng Li; Zheng Tai-Yu
-Bacteria immobilized on microporouspolyurethane to enhance campus sewage treatment in constructed wetlandsmicrocosmsYuanyuan Shao; Haiyan Pei; Wenrong Hu; Panpan Meng; Zheng Li; Yang Chen
2015Baicalein suppresses 17-β-estradiol-induced migration, adhesion and invasion of breast cancer cells via the G protein-coupled receptor 30 signaling pathwayDandan Shang; Zheng Li; Zhuxia Zhu; Huamei Chen; Lujun Zhao; Xudong Wang; Yan Chen
-Bioaugmentation in a pilot scale constructed wetland to treat domestic wastewater in summer and autumnHaiyan Pei; Yuanyuan Shao; Christopher Peter Chanway; Wenrong Hu; PanpanMeng; Zheng Li; Yang Chen; Guangxiang Ma
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai; Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; Zuping He
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai(#); Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2016BMP4 promotes mouse iPS cell differentiation to male germ cells via Smad1/5, Gata4, Id1 and Id2Shi Yang(#); Qingqing Yuan; Minghui Niu; Jingmei Hou; Min Sun; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2017BMP6 regulates proliferation and apoptosis of human Sertoli cells via Smad2/3 and cyclin D1 pathway and DACH1 and TFAP2A activationHong Wang(#); Qingqing Yuan; Min Sun; Minghui Niu; Liping Wen; Hongyong Fu; Fan Zhou; Zheng Chen; Chencheng Yao; Jingmei Hou; Ruinan Shen; Qisheng Lin; Wenjie Liu; Ruobing Jia; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()