Browsing by Author Zhi-Li Huang

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
20145-HT3A receptors are required in long-term depression and AMPA receptor internalization. Neuroscience,Yan YU; Dong-Qing Cao; Hai-Yan Xu; Mu Sun; Zhi-Li Huang; Wing-Ho Yung; Ning Lu; Ying huang
2008Adenosine in the tuberomammillary nucleus inhibits the histaminergic system via A1 receptors and promotes non-rapid eye movement sleepYo Oishi; Zhi-Li Huang; Bertil B. Fredholm; Yoshihiro Urade; Osamu Hayaishi
2015Antinociceptive and hypnotic activities of pregabalin in a neuropathic pain-like model in miceTian-Xiao Wang; Dou Yin; Wei Guo; Yuan-Yuan Liu; Ya-Dong Li; Wei-Min Qu; Wu-Jian Han; Zong-Yuan Hong; Zhi-Li Huang
2015Antinociceptive and hypnotic activities of pregabalin in a neuropathic pain-like model in miceTian-Xiao Wang; Dou Yin; Wei Guo; Yuan-Yuan Liu; Ya-Dong Li; Wei-Min Qu; Wu-Jian Han; Zong-Yuan Hong; Zhi-Li Huang
2009D"1/D"2 receptor-targeting L-stepholidine, an active ingredient of the Chinese herb Stephonia, induces non-rapid eye movement sleep in miceMei-Hong Qiu; Wei-Min Qu; Xin-Hong Xu; Ming-Ming Yan; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2015Doxepin and diphenhydramine increased non-rapid eye movement sleep through blockade of histamine H1 receptorsYi-Qun Wang; Yohko Takata; Rui Li; Ze Zhang; Meng-Qi Zhang; Yoshihiro Urade; Wei-Min Qu; Zhi-Li Huang
2013Essential Roles of GABA Transporter-1 in Controlling Rapid Eye Movement Sleep and in Increased Slow Wave Activity after Sleep DeprivationXin-Hong Xu; Wei-Min Qu; Min-Juan Bian; Fang Huang; Jian Fei; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2014GABA transporter-1 inhibitor NO-711 alters the EEG power spectra and enhances non-rapid eye movement sleep during the active phase in miceXin-Hong Xu; Mei-Hong Qiu; Hui Dong; Wei-Min Qu; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2012Magnolol, a major bioactive constituent of the bark of Magnolia officinalis, induces sleep via the benzodiazepine site of GABA"A receptor in miceChang-Rui Chen; Xu-Zhao Zhou; Yan-Jia Luo; Zhi-Li Huang; Yoshihiro Urade; Wei-Min Qu
2014A mouse model mimicking human first night effect for the evaluation of hypnoticsQi Xu; Xin-Hong Xu; Wei-Min Qu; Michael Lazarus; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2016Paeoniflorin exerts analgesic and hypnotic effects via adenosine A1 receptors in a mouse neuropathic pain modelDou Yin; Yuan-Yuan Liu; Tian-Xiao Wang; Zhen-Zhen Hu; Wei-Min Qu; Jiang-Fan Chen; Neng-Neng Cheng; Zhi-Li Huang
2016Paeoniflorin promotes non-rapid eye movement sleep via adenosine A1 receptorsChang-Rui Chen; Yu Sun; Yan-Jia Luo; Xin Zhao; Jiang-Fan Chen; Yuchio Yanagawa; Wei-Min Qu; Zhi-Li Huang
2014Piromelatine exerts antinociceptive effect via melatonin, opioid, and 5HT1A receptors and hypnotic effect via melatonin receptors in a mouse model of neuropathic painYuan-Yuan Liu; Dou Yin; Li Chen; Wei-Min Qu; Chang-Rui Chen; Moshe Laudon; Neng-Neng Cheng; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2014Prostaglandin D"2 is crucial for seizure suppression and postictal sleepMahesh K. Kaushik; Kosuke Aritake; Shinya Kamauchi; Osamu Hayaishi; Zhi-Li Huang; Michael Lazarus; Yoshihiro Urade
2012The Role of Nucleus Accumbens Core/Shell in Sleep-Wake Regulation and their Involvement in Modafinil-Induced ArousalMei-Hong Qiu; Wei Liu; Wei-Min Qu; Yoshihiro Urade; Jun Lu; Zhi-Li Huang
2013Role of the basal ganglia in the control of sleep and wakefulnessMichael Lazarus; Jiang-Fan Chen; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang
2012Safranal Enhances Non‐Rapid Eye Movement Sleep in Pentobarbital‐Treated MiceZheng Liu; Xin-Hong Xu; Tian-Ya Liu; Zong-Yuan Hong; Yoshihiro Urade; Zhi-Li Huang; Wei-Min Qu
2015The neurobiological mechanisms and treatments of REM sleep disturbancesin depressionYi-Qun Wang; Rui Li; Meng-Qi Zhang; Ze Zhang; Wei-Min Qu; Zhi-Li Huang