Browsing by Author Zhixiang Xu

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Design,synthesis and evaluation of a series of non-steroidal anti-inflammatory drugconjugates as novel neuroinflammatory inhibitorsZhixiang Xu; Jing Wu; Jiyue Zheng; Haikuo Ma; Hongjian Zhang; Xuechu Zhen; Long Tai Zheng; Xiaohu Zhang
2014Development of molecularly imprinted electrochemical sensors based on Fe3O4@MWNTs-COOH/CS nanocomposite layers for detecting traces of acephate and trichlorfonQinghua Tang; Xiujuan Shi; Xiaolin Hou; Jie Zhou; Zhixiang Xu
2013Molecularly Imprinted Polymer as Sorbent for Solid-Phase Extraction Coupling to Gas Chromatography for the Simultaneous Determination of Trichlorfon and Monocrotophos Residues in VegetablesJunhong Xin; Xuguang Qiao; Zhixiang Xu; Liqun Qiu; Jie Zhou
2014Reaction intermediate analogues as bisubstrate inhibitors of pantothenate synthetaseZhixiang Xu; Wei Yin; Leonardo K. Martinelli; Joanna Evans; Jinglei Chen; Yang Yu; Daniel J. Wilson; Valerie Mizrahi; Chunhua Qiao; Courtney C. Aldrich
2015Role of ER-α36 in breast cancer by typical xenoestrogensJun Liu; Zhixiang Xu; Xiaodong Ma; Bin Huang; Xuejun Pan
2014Simultaneous determination of ten organophosphate pesticide residues in fruits by gas chromatography coupled with magnetic separatioQinghua Tang; Xilong Wang; Fan Yu; Zhixiang Xu
2012Simultaneous separation and determination of 8 organophosphorous pesticide residues in vegetables through molecularly imprinted solid-phase extraction coupled to gas chromatographyJunhong Xin; Xuguang Qiao; Yue Ma; Zhixiang Xu
2014Study of a molecularly imprinted solid-phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography for simultaneous determination of trace trichlorfon and monocrotophos residues in vegetablesXilong Wang; Qinghua Tang; Qingqing Wang; Zhixiang Xu
2013Synthesis of a novel imprinted polymeric material forsimultaneous recognition of the methamidophos and acephateXilong Wang; Limin Zhang; Mingxiao Li; Zhixiang Xu