Browsing by Institution 上海交通大学

Showing results 1 to 20 of 8314  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015"The Construction of 3-Methyl-4-aryl Piperidines viaa trans-Perhydroindolic Acid Catalyzed Asymmetric aza-Diels–AlderReaction",Qianjin An; Jiefeng Shen; Nicholas Butt; Delong Liu; Yangang
2014"X"布局高超声速倒置进气道激波与附面层干扰抑制研究郑日升; 李伟鹏; 常军涛; 崔佃飞; 满延进; 朱守梅; 于达仁; 陈浮
2015(Almost) Optimal Constructions of UOWHFs from 1-to-1, Regular One-way Functions and BeyondYu Yu; Dawu Gu; Xiangxue Li; Jian Weng
2015(Almost) Optimal Constructions of UOWHFs from 1-to-1, Regular One-way Functions and BeyondYu Yu; Dawu Gu; Xiangxue Li; Jian Weng
2010A 0.5–11 GHz CMOS Low Noise Amplifier Using Dual-Channel Shunt TechniqueQiang-Tao Lai; Jun-Fa Mao
20121039 Ace2 Deficiency Faciliates Angiotensin II-Mediated Vascular Peroxynitrite Production With Activation of the Akt/Enos SignalingZhong, Jiu-Chang; Song, Bei; Jin, Hai-Yan; Wang, Ji-Guang; Oudit, Gavin Y.; Ning, Guang; Zhang, Zhen-Zhou; Davidge, Sandra T.; Penninger, Josef M
201512nJ 2 μm dissipative soliton fiber laserNan Yang; Chongyuan Huang; Yulong Tang; Jianqiu Xu
201514-3-3 tau Promotes Surface Expression of Cav2.2 (alpha 1B) Ca2+ ChannelsLiu, Feng; Zhou, Qin; Zhou, Jie; Sun, Hao; Wang, Yan; Zou, Xiuqun; Feng, Lingling; Hou, Zhaoyuan; Zhou, Aiwu; Zhou, Yi; Li, Yong
201218F-FDG positron emission tomography for the assessment of histological response to neoadjuvant chemotherapy in osteosarcomas: A meta-analysisLi Hongtao; Zhao Hui; Wang Bingshun; Wang Xiaojin; Wang Zhiyu; Zheng Shuier; He Aina; Sun Yuanjue; Min Daliu; Shen Zan; Yao Yang
201518F-FDG Uptake Characteristics in Differentiating Benign from Malignant Nasopharyngeal Lesions in ChildrenChao Ma; Renjian Zou; Yanlei Huo; Suyun Chen; Shaoyan Wang; Shuqi Wu; Zhiyi Ye; Zhenyu Wu; Feng Fang; Hui Wang.
2014198例弥漫大B细胞淋巴瘤临床特征及预后因素分析徐海燕; 张凤春; 林玉梅
20151型糖尿病小鼠肝脏线粒体电子传递链功能的研究于雪颖; 米日阿依·阿里木江; 殷峻
20151型糖尿病小鼠肝脏线粒体电子传递链功能的研究于雪颖; 米日阿依·阿里木江; 殷峻
20152-D Model of a H2/Br2 Flow Battery with Flow-Through Positive ElectrodeYou, Xin; Ye, Qiang; Nguyen, Trung Van; Cheng, Ping
20122-脱氧-D-葡萄糖对非霍奇金淋巴瘤细胞株Namalwa和SU-DHL-4糖酵解通路的干预研究庞淯阳; 王婷; 陈芳源; 钟华; 钟济华
201520(s)-ginsenoside rg3 promotes senescence and apoptosis in gallbladder cancer cells via the p53 pathwayFei Zhang; Maolan li; Xiangsong Wu; Yunpinghu; Yang cao; Xu’an Wang; shanshan Xiang; huaifeng li; lin Jiang; Zhujun Tan; Wei lu; hao Weng; Yijun shu; Wei gong; Xuefeng Wang; Yong Zhang; Weibin shi……
201520(S)-ginsenoside Rg3 promotes senescence and apoptosis in gallbladder cancer cells via the p53 pathway.Zhang F; Li M; Wu X; Hu Y; Cao Y; Wang X; Xiang S; Li H; Jiang L; Tan Z; Lu W; Weng H; Shu Y; Gong W; Wang X; Zhang Y; Shi W; Dong P; Gu J; Liu Y
201620.0%-efficient Si nano/microstructures based solar cells with excellent broadband spectral responseZengguang Huang; Xiaomin Song; Sihua Zhong; Haiyuan Xu; Wenxing Luo; Xudong Zhu; Wenzhong Shen
201423G玻璃体切割手术联合与不联合内界膜剥除治疗特发性黄斑前膜的疗效对比观察王泓; 张平; 陈凤娥; 邱庆华; 孙涛
201325-GHz-Spaced DWDM-PON With Mitigated Rayleigh Backscattering and Back-Reflection EffectsZhou, Zhao; Xiao, Shilin; Qi, Tao;