Browsing by Institution 上海人类基因组研究中心

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Complete genome sequence and comparative genomic analyses of the vancomycin-producing Amycolatopsis orientalis.Xu; Li(); Huang; He; Wei; Wei; Zhong; Yi; Tang; Biao; Yuan; Hua; Zhu; Li; Huang; Weiyi; Ge; Mei; Yang; Shen; Zheng; Huajun; Jiang; Weihong(); Chen; Daijie; Zhao; Guo-Ping; Zhao; Wei
2014CXCL10 mRNA expression predicts response to neoadjuvant chemoradiotherapy in rectal cancer patients.Li, Cong; Wang, Zhimin; Liu, Fangqi; Zhu, Ji; Yang, Li; Cai, Guoxiang; Zhang, Zhen; Huang, Wei; Cai, Sanjun; Xu, Ye
2014CXCL10 mRNA expression predicts response to neoadjuvant chemoradiotherapy in rectal cancer patients.Li; Cong(#); Wang; Zhimin(#); Liu; Fangqi; Zhu; Ji; Yang; Li; Cai; Guoxiang; Zhang; Zhen; Huang; Wei; Cai; Sanjun; Xu; Ye
2015Diagnostic and prognostic utility of tissue factor for severe sepsis and sepsis-induced acute lung injury.Xue, Mingming; Sun, Zhan; Shao, Mian; Yin, Jun; Deng, Zhi; Zhang, Jin; Xing, Lingyu; Yang, Xiaoliang; Chen, Bin; Dong, Zhimin; Han, Yi; Sun, Si; Wang, Yuxin; Yao, Chenling; Chu, Xun……
2012DLK1 as a potential target against cancer stem/progenitor cells of hepatocellular carcinomaXiao Xu(第一作者); Rui-Fang Liu; Xin Zhang; Li-Yu Huang; Fei Chen; Qian-Lan Fei; Ze-Guang Han(通讯作者)
2013Down-regulation of miR-517a and miR-517c promotes proliferation of hepatocellular carcinoma cells via targeting Pyk2Rui-Fang Liu(第一作者); Xiao Xu; Jian Huang; Qian-Lan Fei; Fei Chen; Yan-Dong Li; Ze-Guang Han(通讯作者)
2013Down-regulation of miR-517a and miR-517c promotes proliferation of hepatocellular carcinoma cells via targeting Pyk2Rui-Fang Liu; Xiao Xu; Jian Huang; Qian-Lan Fei; Fei Chen; Yan-Dong Li; Ze-Guang Han
2015Electroacupuncture with different current intensities to treat knee osteoarthritis: a single-blinded controlled study.Ju, Ziyong; Guo, Xianhui; Jiang, Xu; Wang, Xin; Liu, Shimin; He, Jinsen; Cui, Huashun; Wang, Ke
2014Genomewide analysis of rat periaqueductal gray-dorsal horn reveals time-, region- and frequency-specific mRNA expression changes in response to electroacupuncture stimulation.Wang, Ke; Xiang, Xiao-Hui; Qiao, Nan; Qi, Jun-Yi; Lin, Li-Bo; Zhang, Rong; Shou, Xiao-jing; Ping, Xing-Jie; Han, Ji-Sheng; Han, Jing-Dong; Zhao, Guo-Ping; Cui, Cai-Lian
2014Integrated analyses of DNA methylation and hydroxymethylation reveal tumor suppressive roles of ECM1, ATF5, and EOMES in human hepatocellular carcinomaFei Gao; Yudong Xia; Junwen Wang; Zhilong Lin; Ying Ou; Xing Liu; Weilong Liu; Boping Zhou; Huijuan Luo; Baojin Zhou; Bo Wen; Xiuqing Zhang; Jian Huang
2014结直肠癌不同发病部位的临床及分子特征差异李聪; 王志敏; 赵江; 蔡三军; 徐烨; 刘方齐
2014结直肠癌不同发病部位的临床及分子特征差异李聪; 王志敏; 赵江; 蔡三军; 徐烨; 刘方奇
2014结直肠癌不同发病部位的临床及分子特征差异李聪; 王志敏; 赵江; 蔡三军; 徐烨; 刘方齐
2015Nuclear-enriched abundant transcript 1 as a diagnostic and prognostic biomarker in colorectal cancerYuchen Wu(#); Li Yang(#); Jiang Zhao; Cong Li; Jia Nie; Fangqi Liu; Changhua Zhuo; Yaxin Zheng; Bin Li(); Zhimin Wang(); Ye Xu()
2014SAMD9L inactivation promotes cell proliferation via facilitating G1-S transition in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma.Wang Q; Zhai YY; Dai JH; Li KY; Deng Q; Han ZG