Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 21 to 40 of 518524 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015"Fertile island" effects of Tamarix chinensis Lour. on soil N and P stoichiometry in the coastal wetland of Laizhou Bay, ChinaQiangqiang Rong; Jingtao Liu; Yanpeng Cai; Zhaohua Lu; Zhenzhen Zhao; Wencong Yue; Jiangbao Xia
2013"Generalized Fluidization" RevisitedAtta Ullah; Wei Wang; Jinghai Li
2016"Global image completion with joint sparse patch selection and optimal seam synthesis"S. Ge; K. Xie; S. Li; R. Yang
-"Graphitic bubbles" derived from polyimide filmZechao Tao(#); Hongbao Wang; Pengfei Lian; Junpeng Zhang; Zhanjun Liu(); Quangui Guo; Lang Liu
2013"ICT-not-quenching" near infrared ratiometric fluorescent detection of picric acid in aqueous mediaXu, Yongqian; Li, Benhao; Li, Weiwei; Zhao, Jie; Sun, Shiguo; Pang, Yi
2015"Insight into O2-Promoted Base-Catalyzed N-Alkylation of Amines with Alcohols"Chao Wang; Changpeng Chen; Jian Han; Jingyu Zhang; Yingming Yao,; Yingsheng Zhao
2013"Lamellarrod" transition mechanism under high growth velocity conditionWang Lei; <strong>Wang Nan</strong>; Ji Lin; Yao Wen-Jing
2015"Learning multi-channel correlation filter bank for eye localization"S. Ge; R. Yang; Y. He; K. Xie
2016"Manganese Extraction" Strategy Enables Tumor-Sensitive Biodegradability and Theranostics of NanoparticlesYu; Luodan(#); Chen; Yu(); Wu; Meiying; Cai; Xiaojun; Yao; Heliang; Zhang; Linlin; Chen; Hangrong(); Shi; Jianlin()
2014"Microstructural evolution of ternary Ag33Cu42Ge25 eutectic alloy insideultrasonic field"翟薇; 鲁晓宇; 魏炳波
2014"Near Perfect" Amphiphilic Conetwork Based on End-Group Cross-Linking of Polydimethylsiloxane Triblock Copolymer via Atom Transfer Radical PolymerizationJianfeng Xu; Ming Qiu; Bomou Ma; Chunju He
2015"Negative-supervised cascaded deep learning for traffic sign classification"K. Xie; S. Ge; R. Yang; X. Lu; L. Sum
2015"Negative-supervised cascaded deep learning for traffic sign classification"K. Xie; S. Ge; R. Yang; X. Lu; L. Sum
2015"Nodal Gap'' Induced by the Incommensurate Diagonal Spin Density Modulation in Underdoped High-T-c SuperconductorsZhou, Tao; Gao, Yi; Zhu, Jian-Xin
2013"North drying and south wetting" summer precipitation trend over China and its potential linkage with aerosol loadingYe, Jiansheng; Li, Wenhong; Li, Laifang; Zhang, Feng
2014"On-off-on" Switchable Sensor: A Fluorescent Spiropyran Responds to Extreme pH Conditions and Its Bioimaging ApplicationsShulin Wan; Yang Zheng; Jie Shen; Wantai Yang; Meizhen Yin
2013"One pot" regiospecific synthesis of polysubstituted pyrroles from benzylamines and ynones under metal free conditionsJinhai Shen; Guolin Cheng; Xiuling Cui
2015"Oxalyl amide assisted palladium-catalyzed synthesis of pyrrolidones via carbonylation of γ-C(sp3)-H bonds of aliphatic amine substrates"Chao Wang; Li Zhang; Changpeng Chen; Jian Han; Yingming Yao; Yingsheng Zhao
2015"Pottery" of Porous Graphene MaterialsLi, Yingru; Chen, Ji; Huang, Liang; Li, Chun; Shi, Gaoquan
2015"Quantum" imaging of cooperative target based on photon-counting regime李明飞; 杨然; 霍娟; 赵连洁; 杨文良; 王俊; 张安宁