Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 318610 to 318629 of 428670 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014S e l e c t i v e Me t hodo fAc c e l e r a t e dS t r e s s e si nAc c e l e r a t e dRe l i ab i l i t yGr owt hTe s tf o rMa ch i n i ngCe n t e r张根保
2014S i /AG/C复合负极材料的制备及性能研究刘传永; 薛建军; 李娟; 肖利; 刘建华
2014S Phase Cell Percentage Normalized BrdU Incorporation Rate, a New Parameter for Determining S ArrestPeng ZHAO; Juan Ling FU; Bi Yun YAO; Yong Rui JIA; Zong Can ZHOU
2011S phase-dependent interaction with DNMT1 dictates the role of UHRF1 but not UHRF2 in DNA methylation maintenanceZhang, Jiqin; Gao, Qinqin; Li, Pishun; Liu, Xiaoli; Jia, Yuanhui; Wu, Weicheng; Li, Jiwen; Dong, Shuo; Koseki, Haruhiko; Wong, Jiemin
2015S tu d y o n th e m ech a n ism o f th e B u Y a n gH u an W u D eco ction A n ti H cy — - in d u ce d a p o p tosiso f E a h y9 2 6 en d o th elial c ells刘玉晖
2011S ynthesis and Herbicidal Activities of 2-2-(4 ,6-D imethoxyPyrimidin-2- yIoxy)Phenyl-2-(substituted aniline )acetonitrile Derivatives李元祥; 刘玉超; 陈琼
2014S 腺苷甲硫氨酸在肝脏疾病中的研究进展及应用付志平; 杨卫平; 邱伟华
2012S-2-氯丙酸脱卤酶的定向进化及其应用刘鹏; 林春娇; 杨立荣; 徐刚; 吴坚平
2013S-allyl cysteine restores erectile function through inhibition of reactive oxygen species generation in diabetic ratsJ. Yang; T. Wang; J. Yang; K. Rao; Y. Zhan; R.-B. Chen; Z. Liu; M.-C. Li; L. Zhuan; G.-H. Zang; S.-M. Guo; H. Xu; S.-G. Wang; J.-H. Liu; Z.-Q. Ye
2013S-Co(II) cascade catalysis: cyclocondensation of aromatic nitriles with alkamineHaixia Ge; Ping Liu; Xiangnan Li; Wei Sun; Jianli Li; Bingqin Yang; Zhen Shi
2011S-diclofenac Protects against Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy in Mice via Ameliorating Cardiac Gap Junction RemodelingHuili Zhang; Alian Zhang; Changfa Guo; Chunzhi Shi; Yang Zhang; Qing Liu; Anna Sparatore; Changqian Wang
2015S-equol, a Secondary Metabolite of Natural Anticancer Isoflavone Daidzein, Inhibits Prostate Cancer Growth In Vitro and In Vivo, Though Activating the Akt/FOXO3a Pathway卢宗亮; 周蕊; 夏万元; 孔亚; 王佳佳; 郭静; 刘洁; 孙海岚; 刘凯; 周永; 杨剑; 糜漫天; 许红霞
2015S-equol, a Secondary Metabolite of Natural Anticancer Isoflavone Daidzein, Inhibits Prostate Cancer Growth In Vitro and In Vivo, Though Activating the Akt/FOXO3a Pathway卢宗亮; 周蕊; 夏万元; 孔亚; 王佳佳; 郭静; 刘洁; 孙海岚; 刘凯; 周永; 杨剑; 糜漫天; 许红霞
2015S-equol, a Secondary Metabolite of Natural Anticancer Isoflavone Daidzein, Inhibits Prostate Cancer Growth In Vitro and In Vivo, Though Activating the Akt/FOXO3a Pathway.Zongliang Lu; Rui Zhou; Ya Kong; Jiajia Wang; Wanyuan Xia; Jing Guo; Jie Liu; Hailan Sun; Kai Liu; Jian Yang; Mantian Mi; Hongxia Xu
2013s-Goodness for Low-Rank Matrix RecoveryLingchen Kong(孔令臣); Tuncel, Levent; Xiu, Naihua
2013S-matrix and semiclassical study of electron-electron correlation in strong-field nonsequential double ionization of NeXinYan Jia; XiaoLei Hao; DaiHe Fan; WeiDong Li; J. Chen
2013S-matrix and semiclassical study of electron-electron correlation in strong-field nonsequential double ionization of NeDaihe Fan
2015S-nitrosoglutathione reductase-modulated redox signaling controls sodic alkaline stress responses in Solanum lycopersicum L.Biao Gong; Dan Wen; Xiufeng Wang; Min Wei; Fengjuan Yang; Yan Li; Qinghua Shi
2015S-Nitrosylation of proline-rich tyrosine kinase 2 involves its activation induced by oxygen–glucose deprivationXian-Liang Yan; Dong-Hai Liu; Gong-Liang Zhang; Shu-Qun Hu; Yu-Guo Chen; Tie Xu
2014s-numbers of compact embeddings of function spaces on quasi-bounded domains张顺; Alicja Dota