Chemical Sciences : [63348]

(Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 63348
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Reversible photoregulation of DNA B-Z transition by a photochromic nucleosideYinong Liu(#); Cheng Zhong(#); Zhiyong He(#); Shuang Rao; Haomiao Su; Fan Wu; Boshi Fu; Jinjun Wu; Yanyan Song; <b>Yuhao Du</b>(); Xiang Zhou()
2018A Rapid, Ratiometric, Enzyme-free, Sensitive Single-Step miRNA Detection using Three-Way Junction based FRET ProbesQingying Luo(#); Lin Liu(#); Cai Yang; Jing Yuan; Hongtao Feng; Yan Chen; Peng Zhao; Zhiqiang Yu; <b>Zongwen Jin</b>()
2018Integrated perovskite solar capacitors with high energy conversion efficiency and fast photo-charging rateJin; ZhongLiang; Jia(#); Zhu; Guoyin(#); Lu; Zhipeng; Zhao; Peiyang; Wang; Caixing; Ma; Yue; Xu; Zhaoran; Wang; Yanrong; Hu; Yi; Ma; Lianbo; Chen; Tao; Tie; Zuoxiu; Liu; Jie; <b>Jin; Zhong</b>()
2018Discovery and structure-activity relationship of novel 4-hydroxythiazolidine- 2-thione derivatives as tumor cell specific pyruvate kinase M2 activators<b>Ridong Li</b>; Xianling Ning; Shuo Zhou; Zhiqiang Lin; Xingyu Wu; Hong Chen; Xinyu Bai; Xin Wang; Zemei Ge; Runtao Li; Yuxin Yin
2018A semi-quantitative method for point-of-care assessments of specific pathogenic bioaerosols using a portable microfluidicsbased deviceQi Liu(#); Xinlian Zhang; Xiaoxu Liu; Sixiu Liu; <b>Guodong Sui</b>()
2018A novel microfluidic module for rapid detection of airborne andwaterborne pathogensQi Liu(#); Xinlian Zhang; Yuhan Yao; Wenwen Jing; Sixiu Liu; <b>Guodong Sui</b>()
2018Matrix-Infrared Spectra and Structures of HM−SiH3 (M = Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Te Atoms)<b>Bing Xu</b>(#); Li Li; Peipei Shi; Wenjie Yu; Jie Zhao; Xuefeng Wang(); Lester Andrews
2018Fabrication and photocatalytic properties of flexible g-C3N4/SiO2 composite membrane by electrospinning method<b>Meng?Jie Chang</b>(#); Wen?Na Cui; Jun Liu(); Kang Wang; Xiao?Jiao Chai
2018Synergy of lignocelluloses pretreatment by sodium carbonate and bacterium to enhance enzymatic hydrolysis of rice straw<b>Zhanhui Shen</b>(#); Kejing Zhang; Mengying Si; Mingren Liu; Shengnan Zhuo; Dan Liu; Lili Ren; Xu Yan; Yan Shi
2018A new approach to thiazoloisoindigo and derivatives using a lithium tetramethylpiperidine promoted cyclization to thiazoloisatinLi, Chenchen(#); Zhang, Huanrui; Samuel Mirie; Jiawei Peng; Cai, Mian; <b>Wang, Xiao</b>(); Lan, Zhenggang; Wan, Xiaobo()
2018A Cleaner Deliming Process using Sodium Gluconate for Reduction in Nitrogen Pollution in Leather Manufacture<b>Zeng Yunhang</b>(#); Wang Ya-nan; Song Ying; Zhou Jianfei(); Shi Bi
2018Recent progress in electrospinning TiO2 nanostructured photo-anode of dye-sensitized solar cellsWan, Tingting(#); Ramakrishna, Seeram; <b>Liu, Yong</b>()
2018Label-free electrochemical immunosensor based on conductive Ag contained EMT-style nano-zeolites and the application for a-fetoprotein detection<b>XinranZhang; JiaoSun; JingshiLiu; HongweiXu; BiaoDong</b>(#)
2018Visible Light-Driven Iminyl Radical-Mediated C-C Single Bond Cleavage/Radical Addition Cascade of Oxime EstersXiao-YeYu(#); Jia-Rong Chen(); Peng-ZiWang; Meng-NanYang; Dong Liang; <b>Wen-Jing Xiao</b>()
2018Visible-Light Photocatalytic Decarboxylative Alkyl Radical Addition Cascade for Synthesis of Benzazepine DerivativesYu Zhao(#); Jia-Rong Chen; <b>Wen-Jing Xiao</b>()
2018Size effect of oxygen reduction reaction on nitrogen-doped graphene quantum dots<b>Peng Zhang</b>(#); Qiang Hu; Xuejing Yang; Xiuli Hou(); Jianli Mi; Lei Liu; Mingdong Dong()
2018Template-free synthesis of Co3O4 nanorings and their catalytic applicationHuihui Chen(#); <b>Mei Yang</b>(); Sha Tao; Guangwen Chen()
2017Direct characterization of bulk samples by internal extractive electrospray ionization mass spectrometryHuanwen Chen; Hua Zhang; Liang Zhu
2017Direct characterization of bulk samples by internal extractive electrospray ionization mass spectrometryHuanwen Chen; Hua Zhang; Liang Zhu
2017CuI Promoted radical sulfenylation of organozinc reagents with Arylsulfonyl halidesYing Fu(#)(); Yuhu Su; Qin-Shan Xu; Zhengyin Du; Yulai Hu; Ke-Hu Wang; Danfeng Huang
(Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 63348

Recent Articles

g-C3N4/TiO2 可见光催化降解硝基苯废水

g-C3N4/TiO2可见光催化降解硝基苯废水

The improvement of photocatalytic activity of monolayer g-C3N4 via surface charge transfer doping

First principles investigation of the electronic properties of graphitic carbon nitride with different building block and sheet staggered arrangement

Synthesis of a Novel Class of 1,3-oxathiolane Nucleoside Derivatives of T-705 and Evaluation of Their Anti-influenza A Virus and Anti-HIV Activity

2013-2016北京朝阳站PM2.5浓度变化及受地面风的影响

Moisture Absorption and Mechanical Properties of Chemically Modified Linen/Polypropylene Composites

Performance of UV curable lignin based epoxy acrylate coatings

固定化金属离子亲和色谱研究进展

Crystal structure of dinuclear dichloridobis (dimethylformamide-kO)bis[mu(2)-3-(2-oxyphenyl)-5-(pyrazin-2-yl)-1,2,4-t riazol-1ido-kappa(4)-O, N:N ',N"(2(-))]diiron(III) - dimethylformamide (1/1), C36H42Cl2Fe2N14O6