Health Sciences : [83788]

(Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 83788
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Phf8 histone demethylase deficiency causes cognitive impairments through the mTOR pathway<b>Xuemei Chen</b>(#); Shuai Wang(#); Ying Zhou(#); Yanfei Han(#); Shengtian Li(#); Qing Xu; Longyong Xu; Ziqi Zhu; Youming Deng; Lu Yu; Lulu Song; Adele Pin Chen; Juan Song; Eiki Takahashi; Guang He; Lin He; Weidong Li(); Charlie Degui Chen()
2018Intermedin Enlarges the Vascular Lumen by Inducing the Quiescent Endothelial Cell ProliferationLi-jun Wang(#); Fei Xiao(#); Ling-miao Kong(#); De-nian Wang(#); Hong-yu Li; Yong-gang Wei; Chun Tan; Huan Zhao; Ting Zhang; Gui-qun Cao; Kang Zhang; Yu-quan Wei; Han-shuo Yang(); <b>Wei Zhang</b>()
2018运动训练激活中枢ACE2-Ang(1-7)-Mas轴延缓高血压进展赵晓霖; 彭雯雯; 刘国英; 洪玲; 李明余; <b>潘燕霞</b>()
2018A simple and versatile paper-based electrochemiluminescence biosensing platform for hepatitis B virus surface antigen detection<b>Yu Chen</b>(#); Jie Wang(); Zhongming Liu; Xingang Wang; Xin Li; Guiqiu Shan
2018Regulation and role of nuclear factor-E2-related factor2 (Nrf2) in multidrug resistance of hepatocellular carcinomaTian Bing(#); Lu Zhen-Ning; <b>Guo Xiu-Li</b>()
2018Compressed-Sensing Accelerated 3-Dimensional Magnetic Resonance Cholangiopancreatography: Application in Suspected Pancreatic Diseases.Liang Zhu(#); Xi Wu(#); Zhaoyong Sun; Zhengyu Jin(); Elisabeth Weiland; Esther Raithel; Tianyi Qian; <b>Huadan Xue</b>
2018Patient-adapted respiratory training: Effect on navigator-triggered 3D MRCP in painful pancreatobiliary disorders.L Zhu(#); ZY Sun(#); <b>HD Xue</b>(); D Liu; Tian-yi Qian; Patrick Asbach; ZY Jin
2018Systemic sclerosis complicated by arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in a Chinese middle-aged female<b>Shi-Kun Ma</b>(#); Zhao-Xia; Wei Wu; Yong-Tai Liu; Xue Zhang()
2018中药对肿瘤微环境各组分的调节作用方雪妮(#); <b>周天</b>(); 李泉旺; 胡凯文
2018艾灸为主治疗中风后尿失禁临床研究进展刘艺(#); <b>付渊博</b>()
2018Fluorochloridone induces primary cultured Sertoli cells apoptosis: Involvement of ROS and intracellular calcium ions-mediated ERK1/2 activationLiu Luqing(#); Chang Xiuli; Zhang Yubin; Wu Chunhua; Li Rui; Tang Liming; <b>Zhou Zhijun</b>()
2018细菌人工染色体技术在人巨细胞病毒基因组小片段序列置换突变中的应用柳中洋(#); 卢颖; 韩丽英; 马艳萍; 齐莹; 黄郁晶; <b>阮强</b>()
2018Direct repression of IGF2 is implicated in the anti‑angiogenic function of microRNA‑210 in human retinal endothelial cells<b>Qinbo Yang</b>(#); Peiwei Wang; Xiaoye Du; Wenjian Wang; Teng Zhang(); Yu Chen()
2018A diagnostic model for minimal change disease based on biological parametersHanyu Zhu(#); Quxia Han; Dong Zhang(); Yong Wangle(); <b>Jing Gao</b>; Wenjia Geng; Xiaoli Yang; Xiangmei Chen
2018The clinicopathological features of patients with membranous nephropathyZhu H(#); Han Q; Zhang D(); Wang Y(); <b>Gao J</b>; Yang X; Geng W; Chen X
2018DZNep inhibits H3K27me3 deposition and delays retinal degeneration in the rd1 miceShijie Zheng(#); Lirong Xiao; Yu Liu; Yujiao Wang; Lin Cheng; Junjun Zhang; <b>Naihong Yan</b>(); Danian Chen()
2018Hypertrophied myocardium is vulnerable to ischemia/reperfusion injury and refractory to rapamycin-induced protection due to increased oxidative/nitrative stress<b>Lei-Lei Ma</b>(#); Yang Li(#); Pei-Pei Yin(#); Fei-Juan Kong(#); Jun-Jie Guo(#); Hong-Tao Shi; Jian-Bing Zhu; Yun-Zeng Zou(); Jun-Bo Ge()
2018Heme oxygenase-1 protects bone marrow mesenchymal stem cells from iron overload through decreasing reactive oxygen species and promoting IL-10 generation虞正禹(#); 马丹; 何正昌; 刘萍; 黄君; <b>方琴</b>; 赵江源; 王季石()
2018Patients with acephalic spermatozoa syndrome linked to SUN5 mutations have a favorable pregnancy outcome from ICSIJianzheng Fang(#); Jingjing Zhang; <b>Fuxi Zhu</b>(); Xiaoyu Yang(); Yugui Cui; Jiayin Liu
2018PKCλ/ι regulates Th17 differentiation and house dust mite-induced allergic airway inflammationYingying Yang(#); Panpan Don(#); Jing Zhao; Wei Zhou; Yonghua Zhou; Yongliang Xu; Congjin Mei; Fukun Guo; Yi Zheng; <b>Jun-Qi Yang</b>()
(Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 83788

Recent Articles

改良高脂及乙醇加情绪刺激诱导大鼠肝硬化肝郁脾虚证模型的建立

High throughput data analyses of the immune characteristics of Microtus fortis infected with Schistosoma japonicum

Metabonomics Indicates Inhibition of Fatty Acid Synthesis, beta-Oxidation, and Tricarboxylic Acid Cycle in Triclocarban-Induced Cardiac Metabolic Alterations in Male Mice.

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination and pharmacokinetic analysis of amentoflavone and its conjugated metabolites in rats.

MRP-1 and BCRP Promote the Externalization of Phosphatidylserine in Oxalate-treated Renal Epithelial Cells: Implications for Calcium Oxalate Urolithiasis

雌激素对大鼠下颌髁突软骨、软骨下骨退行性变影响的研究

Synovial sarcoma showing loss of a green signal in SS18 fluorescence in situ hybridization: a clinicopathological and molecular study of 12 cases

N-Acetylcysteine protects inner ear hair cells and spiral ganglion neurons from manganese exposure by regulating ROS levels

单一情绪刺激与复合情绪刺激对肝郁证动物模型作用的比较

柴胡醋制前后水提组分对 L02 细胞影响研究